Συνεργασία – Δραστηριότητα 3

Σύγκρουση από διαφορετικές οπτικές γωνίες

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική

Εκπαιδευτικός στόχος: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την αντίληψή σας για τη σύγκρουση και ταυτόχρονα να έρθετε σε επαφή με διαφορετικές οπτικές γωνίες για τη σύγκρουση και τεχνικές για τον καλύτερο χειρισμό της. Επιπλέον, με αυτή τη δραστηριότητα θα έχετε την ευκαιρία να εξετάσετε τις θετικές πτυχές της σύγκρουσης και να νιώσετε πιο άνετα μαζί της.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα

Διάρκεια: 45 λεπτά

Χρήσιμα υλικά: Ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας «Οπτικές γωνίες της Σύγκρουσης»