Συνεργασία – Δραστηριότητα 1

Βοήθησέ με

Δραστηριότητα: Βιωματική

Εκπαιδευτικός στόχος: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες φέρνοντας στον νου τους 3 συγκρούσεις που βίωσαν το τελευταίο διάστημα, να διαπιστώσουν ποιες ήταν οι λέξεις που πυροδότησαν τη σύγκρουση και να αντιληφθούν μέσα από προτάσεις των συναδέλφων τους με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να την επιλύσουν.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα

Διάρκεια: 1 ώρα

Εργαλεία που χρειάζονται: Το φύλλο εργασίας για τις συγκρούσεις