Διαφορετικότητα – Δραστηριότητα 6

Περπατήστε στα παπούτσια τους (μπείτε στη θέση τους)…

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική – Γνωστική μέθοδος (αντίληψη οπτικής του άλλου)

Εκπαιδευτικός στόχος: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να βλέπουν τις καταστάσεις από την οπτική των ατόμων που τις βιώνουν, έτσι ώστε να κατανοήσουν πώς μπορεί να νιώθουν τα διαφορετικά άτομα, να δείξουν ενδιαφέρον για τις δυσκολίες τους, να ταυτιστούν με τις εμπειρίες τους και ως αποτέλεσμα να αυξήσουν την ανοχή τους στη διαφορετικότητα.

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνει ομαδικά. Οι εκπαιδευόμενοι θα καταγράψουν τις προκλήσεις, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομάδες που τους παρουσιάζονται, είτε μόνοι τους είτε σε ομάδα και στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν σε ομάδα για ανταλλαγή απόψεων.

Διάρκεια: 1 ώρα

Εργαλεία που χρειάζονται: “Ο κατάλογος με τις ομάδες – στόχο”