Διαφορετικότητα – Δραστηριότητα 5

Στερεοτυπικές αντιλήψεις

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική – Αυτογνωσία

Εκπαιδευτικός στόχος: Οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν πώς διαμορφώνουμε αντιλήψεις και πώς αυτές οι αντιλήψεις οδηγούν σε στερεότυπα. Θα παρακολουθήσουν τον αντίκτυπο του να ενστερνίζονται στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ανθρώπους και πώς αυτές οι αντιλήψεις αλλοιώνουν την αλήθεια.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία που χρειάζονται: YouTube video

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg