Διαφορετικότητα – Δραστηριότητα 4

Μελέτη περίπτωσης

Τύπος δραστηριότητας: Συμπεριφορική δραστηριότητα – Μελέτη περίπτωσης

Εκπαιδευτικός στόχος: Οι μελέτες περίπτωσης είναι χρήσιμες για να κατανοήσουμε τις προκλήσεις στην πραγματική ζωή. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα καταλάβουν ότι σε κάθε περίπτωση/ με κάθε πελάτη θα χρειαστεί να ανακαλύψουν το υπόβαθρό τους πριν προχωρήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα και να έχουν ταυτόχρονα επίγνωση των δικών τους πολιτισμικών και άλλων διαφορών αντικρύζοντας την κατάσταση από την οπτική του πελάτη.

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά δουλεύει καλύτερα σε ομάδες.

Διάρκεια: 1 ώρα

Εργαλεία που χρειάζονται: Σενάρια και Κατάλογος ερωτήσεων (pdf για εκτύπωση)