Κατανοώντας τα προνόμια Β


Οδηγίες:

Θα δείτε ξανά τον κατάλογο με τις δηλώσεις προνομίων. Αυτή τη φορά, πρέπει να τις κατηγοριοποιήσετε με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες:

Φυλή/εθνικότητα, εμφάνιση, τάξη, ικανότητα(αναπηρία), θρησκεία, φύλο, πολιτισμός, σεξουαλικός προσανατολισμός, γλώσσα, μέγεθος, ηλικία