Διαφορετικότητα – Δραστηριότητα 3

Κατανοώντας τα προνόμια Β

Τύπος δραστηριότητας: Γνωστική μέθοδος – Αυτογνωσία

Εκπαιδευτικός στόχος: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει και να κατανοήσει την επίδραση της κουλτούρας, της ηλικίας, του φύλου, της θρησκείας και της κοινωνικής τάξης στην ταυτότητα, τις ανάγκες και τα συναισθήματα στη ζωή κάποιου και πώς αυτά μπορούν να είναι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο.

Το προνόμιο είναι βασικό στοιχείο στη διαιώνιση καταπιεστικών συστημάτων. «Δικαίωμα, εύνοια που έχει ένα άτομο ή ομάδα και στερούνται κάποιοι άλλοι».

Χαρακτηριστικά: Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, που θα πρέπει όμως να υλοποιηθεί σε ομάδες για το μέρος της συζήτησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαβάσουν τον κατάλογο με τα προνόμια και να τα κατηγοριοποιήσουν μόνοι τους ή σε ομάδες των 2 και στη συνέχεια να συζητήσουν στην ομάδα σχετικά με τις σκέψεις τους.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία που χρειάζονται: Η λίστα με τα προνόμια & οι κατηγορίες