Διαφορετικότητα – Δραστηριότητα 2

Κατανοώντας τα προνόμια Α

Τύπος δραστηριότητας: Γνωστική μέθοδος – Αυτογνωσία

Εκπαιδευτικός στόχος: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει και να κατανοήσει την επίδραση της κουλτούρας, της ηλικίας, του φύλου, της θρησκείας και της κοινωνικής τάξης στην ταυτότητα, τις ανάγκες και τα συναισθήματα στη ζωή κάποιου και πώς αυτά μπορούν να είναι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο.

Το προνόμιο είναι βασικό στοιχείο στη διαιώνιση καταπιεστικών συστημάτων. «Δικαίωμα, εύνοια που έχει ένα άτομο ή ομάδα και στερούνται κάποιοι άλλοι».

Χαρακτηριστικά: Ατομική δραστηριότητα, που μπορεί να υλοποιηθεί και σε ομάδες για το μέρος της συζήτησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαβάσουν τον κατάλογο με τα προνόμια μόνοι τους και στη συνέχεια να συζητήσουν στην ομάδα σχετικά με τις σκέψεις τους.

Διάρκεια: 1 ώρα

Εργαλεία που χρειάζονται: Η λίστα με τα προνόμια (ερωτηματολόγιο διαδικτυακά διαθέσιμο + σε pdf για εκτύπωση)