Διαφορετικότητα – Δραστηριότητα 1

Προσδιορίζοντας την ανοχή στη διαφορετικότητα/ Πόσο δεκτικός είμαι στο διαφορετικό;

Τύπος δραστηριότητας: Αυτογνωσία

Εκπαιδευτικός στόχος: Όπως είναι γνωστό η αυτο-εξερεύνηση και η αυτογνωσία είναι τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη και επίτευξη ευαισθητοποίησης απέναντι στη διαφορετικότητα. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον δικό του τρόπο σκέψης και βαθιές πεποιθήσεις απέναντι σε διαφορετικούς ανθρώπους, προοπτικές και τρόπους ζωής, ως αφετηρία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων της διαφορετικότητας. Αναγνωρίζοντας τη δική του προκατάληψη, μπορεί να συνεργαστεί με τον πελάτη, ώστε να γίνει πιο ευαισθητοποιημένος και ανοιχτός σε διαφορετικά άτομα.

Χαρακτηριστικά: Ατομική δραστηριότητα, που όμως μπορεί να εφαρμοστεί και σε ομάδα στο μέρος της συζήτησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν μόνοι τους το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια να συγκεντρωθούν στην ομάδα για να μοιραστούν τις σκέψεις τους.

Διάρκεια: 1 ώρα

Εργαλεία που χρειάζονται: Το ερωτηματολόγιο «Πόσο ανεκτικός στο διαφορετικό είμαι»