Διαχείριση συναισθημάτων – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης