Διαχείριση συναισθημάτων – Δραστηριότητα 6

Αποδοχή συναισθημάτων

Τύπος δραστηριότητας: Ενσυνειδητότητα _ Επανεκτίμηση ερεθίσματος που ανακινεί το συναίσθημα

Μαθησιακοί στόχοι: Ακούγεται περίεργο, αλλά το να αποδεχτούμε ότι νιώθουμε συναισθήματα που θα προτιμούσαμε να μην τα νιώθουμε, ίσως είναι το κλειδί για να απαλλαγούμε από αυτά. Όταν τα άτομα αποδέχονται ότι υποφέρουν, σταματούν να αποφεύγουν τα δύσκολα συναισθήματα και οργανώνονται για να τα αντιμετωπίσουν. Όταν λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αντιληφθούν ότι τελικά αυτό που βίωναν δεν η μεγαλύτερη καταστροφή που πίστευαν ότι ήταν, αλλά ένα μικρότερο και πιο διαχειρίσιμο συμβάν. Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στην επαναξιολόγηση του ερεθίσματος που ενεργοποιεί το συναίσθημα, με στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποδεχτούν τα συναισθήματά τους, ώστε να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά.

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοσθεί είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα συζητήσουν στην ομάδα την εμπειρία τους.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Χρήσιμα υλικά: Σενάριο για διαλογισμό αποδοχής συναισθημάτων (αρχείο ήχου)