Διαχείριση συναισθημάτων – Δραστηριότητα 4

Ημερολόγιο Καταγραφής Σκέψεων

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική – Γνωσιακή-συμπεριφορική μέθοδος (Επανεκτίμηση του ερεθίσματος και επανεκτίμηση μέσα από απόσταση)

Μαθησιακοί στόχοι: Η ιδέα πίσω από αυτή τη δραστηριότητα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να μειώσουν και να ρυθμίσουν ανεπιθύμητα συναισθήματα και συμπεριφορές αμφισβητώντας τις παράλογες σκέψεις τους. Το ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων είναι συχνά το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Τα ημερολόγια σκέψης χρησιμοποιούνται έτσι ώστε τα άτομα για να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τις παράλογες σκέψεις, να αναγνωρίσουν πώς οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Αφού εντοπίσει τις παράλογες σκέψεις, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επέμβει και να αρχίσει να τις αλλάζει.

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Διάρκεια: 1 ώρα (20 λεπτά για τη συμπλήρωση του «ημερολογίου καταγραφής σκέψεων» και 40 λεπτά για ομαδική συζήτηση)

Χρήσιμα υλικά: Ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων