Διαχείριση συναισθημάτων – Δραστηριότητα 3

Έλεγχος προσώπου: Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα μέσα από φωτογραφίες

Τύπος δραστηριότητας: Διαδικασία ευαισθητοποίησης, αντίληψης

Μαθησιακοί στόχοι: Σύμφωνα με τον Paul Ekman (2003), ένα άτομο μπορεί να μάθει πώς να αναγνωρίζει εκφράσεις, όπως κάποιες που είναι πολύ αδρές ή με όχι μεγάλη μυϊκή συστολή και περιορίζονται μόνο σε μία περιοχή. Σε αυτή την άσκηση οι συμμετέχοντες πρόκειται να εξασκηθούν στο να αναγνωρίζουν εκφράσεις που υποδηλώνουν συναισθήματα κοιτώντας μερικές φωτογραφίες. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να μάθουν περισσότερα για τις διαφορετικές εκφράσεις συναισθημάτων.

Χαρακτηριστικά: Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα.

Διάρκεια: 15-30 λεπτά

Χρήσιμα υλικά: Φωτογραφίες