Κατανοώντας τα συναισθήματα


Οδηγίες

Διαβάστε τα ακόλουθα σενάρια και ταιριάξτε τα με τα συναισθήματα που περιγράφονται ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν.