Διαχείριση συναισθημάτων – Δραστηριότητα 2

Κατανοώντας τα συναισθήματα

Τύπος δραστηριότητας: Μελέτη περίπτωσης, αυτογνωσία

Μαθησιακοί στόχοι: Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίζουν πώς νιώθουν οι πελάτες τους μέσα από τη χρήση πραγματικών περιστατικών. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό που περιγράφει ο πελάτης μπορεί να κρύβει περισσότερα από ένα συναισθήματα. Εκτός από το εμφανές συναίσθημα, υπάρχουν και κάποια συναισθήματα που υποβόσκουν. Έτσι, τα διαφορετικά σενάρια που παρουσιάζονται, δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του συμβούλου που έχει να διαχειριστεί τα διαφορετικά περιστατικά, και σε κάθε περίπτωση να προσπαθήσουν να βρουν ποια είναι τα συναισθήματα που κρύβονται.

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ατομικά, αλλά αποδίδει καλύτερα όταν γίνεται ομαδικά, ειδικά στο μέρος της συζήτησης της εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Διάρκεια: 45 λεπτά

Χρήσιμα υλικά: Σενάρια και Λίστα συναισθημάτων & Επίλεξε τη σωστή απάντηση στην πλατφόρμα