Διαχείριση συναισθημάτων – Δραστηριότητα 1

Μετρώντας τη διάθεσή μας

Τύπος δραστηριότητας: Αυτό-αντίληψη- Μια τεχνική για τη βελτίωση της επίγνωσης και της κατανόησης των συναισθημάτων (τα πρώτα βήματα για τη διαχείριση συναισθημάτων)

Μαθησιακοί στόχοι: Η δραστηριότητα αυτή, που είναι εμπνευσμένη από την τεχνική του «Μετρητή Συναισθημάτων» (Brackett M. & Stern R.), αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα συναισθήματα, τα δικά τους και των άλλων, εστιάζοντας σε δύο διαστάσεις τους: την ευχαρίστηση και την ένταση. Ξεκινώντας από εκεί, μπορούν να δημιουργήσουν το έδαφος για να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές διαχείρισης.

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε ατομικά, είτε ομαδικά για ανταλλαγή εμπειριών. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τους πίνακες μόνοι τους ή σε ζευγάρια και στη συνέχεια να συζητήσουν για την εμπειρία τους ομαδικά.

Διάρκεια: 1 ώρα

Χρήσιμα υλικά: Ο πίνακας με τα συναισθήματα