Yhteistyö – Tehtävä 4

Toisen kengissä

Tehtävän tyyppi: Kognitiivinen menetelmä – perspektiivin ottaminen

Oppimistavoitteet: Tämän tehtävän tarkoituksena on auttaa osallistujia oppimaan toisen näkökulman pohtimista ja ymmärtämään henkilöä, joka on eri mieltä heidän kanssaan.

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä

Kesto: 45 min

Tarvittavat materiaalit: Toisen kengissä -moniste