Yhteistyö – Tehtävä 2

Väittely vs. dialogi, konfliktinhallintatehtävä

Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen

Oppimistavoitteet: Tämä tehtävä on loistava tapa osallistujille osallistua minikonfliktiin toisen tiimin jäsenen kanssa vaarattomalla tavalla.

Tämän tehtävän tarkoituksena on saada osallistujat ymmärtämään, että väittely on yritys todistaa, että sinun asemasi on parempi kuin toisen henkilön asema. Sen tavoitteena on “voittaa” toinen henkilö etsimällä vikoja toisen henkilön asemasta. Dialogi sen sijaan on ymmärtämistä ja yhteistyötä. Dialogin tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys ja arvostaa toisen vahvuuksia, ja tämä on paras ratkaisu konfliktien hallintaan.

Kesto: 45 minuuttia

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä -2 osallistujaa roolipeliin ja muut ryhmäkeskusteluun