Yhteistyö – Tehtävä 1

Auta minut pois tästä

Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen

Oppimistavoitteet:

Tämän toiminnan tavoitteena on saada osallistujat miettimään kolmea konfliktia, joita he ovat kokeneet viimeisen viikon aikana, sekä pohtimaan sanoja, jotka laukaisivat konfliktin. Tavoitteena on myös saada ratkaisuja muilta.

Tavoitteena on kiinnittää huomiota osallistujien yhden viikon aikana kokemien konfliktien ja vastaavien stressaavien tilanteiden määrään ja löytää partnereiden avulla jokaiseen konfliktiin järkevä ratkaisu.

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä

Kesto: 1 tunti

Tarvittava materiaali: “Konfliktitaulukko”