Tunteiden säätely – Tehtävä 4

Ajatusloki

Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen – Kognitiivinen käyttäytymismenetelmä (emotionaalisen ärsykkeen ja perspektiivin ottamisen uudelleenarviointi)

Oppimistavoite: Tämän tehtävän ideana on, että ihmiset voivat vähentää ja säädellä ei-toivottuja tunteita ja käyttäytymistä haastamalla irrationaalisia ajatuksia, ja ajatusloki on usein ensimmäinen askel tässä prosessissa. Ajatuslokeja käytetään, jotta ihmiset tulevat tietoisemmiksi irrationaalisista ajatuksista, tunnistaakseen kuinka ajatukset, tunteet ja käyttäytymismallit ovat vuorovaikutuksessa ja vaikuttavat toisiinsa. Tunnistettuaan haitalliset irrationaaliset ajatukset, henkilö voi puuttua asiaan ja alkaa muuttaa niitä.

Erityispiirteet: Toimintaa toteutetaan sekä yksilöllisesti, että ryhmässä.

Kesto: 1 tunti (20 min ajatuslokin täyttöön ja 40 min ryhmäkeskusteluun)

Tarvittava materiaali: Ajatusloki