Tunteiden säätely – Tehtävä 1

Mielialan mittaaminen

Tehtävän tyyppi/menetelmä: Itsetietoisuus – Tekniikka, joka parantaa tunnetietoisuutta ja tunteiden ymmärtämistä (ensimmäiset askeleet kohti tunteiden hallintaa)

Oppimistavoite: Tämän Mood Meter -tekniikan (Brackett M. & Stern R.) pohjalta tehtävän aktiviteetin tarkoituksena on auttaa osallistujia oppimaan tunnistamaan ja arvioimaan tunteita itsessä ja muissa, keskittyen niiden kahteen ulottuvuuteen: miellyttävyyteen ja energiaan. Tämän pohjalta voidaan luoda perusteet tunteiden viisaalle käsittelylle ja niiden säätelemisen strategioiden kehittämiselle.

Erityispiirteet: Tehtävä voidaan tehdä joko yksin tai ryhmässä reflektoiden. Oppijat voivat täyttää taulukot yksin tai pareittain ja palata sitten yhteen ryhmään pohtimaan kokemuksiaan tehtävästä.

Kesto: 1 tunti

Tarvittava materiaali: Tunnetaulukko