Empatia – Tehtävä 4

Body Scan -meditaatio

Tehtävän tyyppi: Mindfulness

Oppimistavoitteet: Tämän tehtävän tarkoituksena on kiinnittää huomiota sisäisiin kokemuksiin. Rogersin (1982) mukaan ensimmäinen askel voidakseen hyväksyä muut ja huolehtia heistä, on olla tietoinen omista sisäisistä kokemuksistaan. Tätä voidaan harjoitella suorittamalla mindfulness-harjoituksia. Osallistujat harjoittelevat oman tietoisuuden säätelyä nykyhetken sisäisistä henkisistä ja fyysisistä tapahtumista ja yhteyden saamista niihin.

Erityispiirteet: Tehtävä voidaan toteuttaa joko yksin tai ryhmässä. Molemmissa tapauksissa mindfulness-tekniikan jälkeen harjoittelijat keskustelevat ryhmässä kokemuksistaan.

Kesto: 40 minuuttia

Tarvittava materiaali: Body Scan -meditaatio äänitiedosto [mp3)