Empatia – Tehtävä 3

Roolileikki

Tehtävän tyyppi: Roolileikki

Oppimistavoitteet: Osallistujien kokemuksiin perustuva roolipeliharjoitus pyrkii saamaan osallistujat tietoisiksi vastapuolen emotionaalisesta tilasta ja yrittämään vastata empaattisesti ja toisaalta kokemaan tunteen siitä, kuinka toinen yrittää ymmärtää hänen asemaansa.

Erityispiirteet: Ryhmätoiminta (parityöskentely)

Kesto: 45 minuuttia

Tarvittavat materiaalit: ei mitään (Voit tulostaa PDF:n ohjesivun tarvittaessa)