Empatia – Tehtävä 2

Roolileikki tosielämän skenaariossa

Tehtävän tyyppi: Roolileikki – Kokemuksellinen

Oppimistavoitteet: Tosielämän skenaarioon perustuvan roolileikin tarkoituksena on auttaa osallistujia käyttämään sopivia tekniikoita/kysymyksiä osoittaakseen empatiaa toista henkilöä kohtaan. Ohjaajan roolissa oleva henkilö pystyy ymmärtämään “asiakkaan” tunteita ja vastaamaan hänelle empaattisesti, kun taas “asiakas” tuntee, millaista on olla toisen kengissä.

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä

Kesto: 45 minuuttia

Tarvittava materiaali: Skenaario: Tulosta kaksi kopiota tämän pdf-tiedoston ohjesivusta (skenaariosta).