Empatia – Tehtävä 1

Tunnista vastaukset

(lähde: Sherri Sorro- AVP/ The transformer: http://thetransformer.us/08-3.pdf)

Tehtävän tyyppi: Kognitiivinen menetelmä

Oppimistavoitteet: Tämä harjoitus voi auttaa osallistujia oppimaan eri tapoja, joilla vastata
tukea tarvitsevalle henkilölle, ja miksi empatia on yleensä hyvä tapa auttaa muita ihmisiä
voittamaan vaikeuksiaan.

Erityispiirteet: Yksilö- tai ryhmätehtävä, mutta reflektio-osuus on toteutettava ryhmissä.
Oppijat voivat käydä harjoituksen läpi yksin tai kahden hengen ryhmissä ja palata sitten yhteen
ryhmään pohtimaan kokemuksiaan aktiviteetistä.

Kesto: 45 minuuttia

Tarvittava materiaali: Vastausluettelo ja dialogit